zo-top2
Pracovné stretnutia PDF Tlač

Január 2008

Pracovné stretnutie odborných pracovníkov sa uskutočnilo dňa  29.1.2008 v kancelárii RRA Skalica.

 

Február 2008

Zasadnutie projektového tímu sa konalo v Kopčanoch v reštaurácii LUNA dňa 15.02.2008

Program stretnutia bol venovaný téme medializácia a aktivity pod názvom Slávnosti koní.

 

Apríl 2008

Dňa 28.4.2008 sa vo Viedni, v priestoroch kancelárie Dokumentationszentrum (Hofburg) konalo pracovné stretnutie odborných pracovníkov s rakúskymi partnermi.

Rokovanie sa týkalo archívnej práce a prehľadávanie archívov vo Viedni a Dolnom Rakúsku pre účely projektu.

 

Pracovné stretnutie v Bratislave:

 

Pracovné stretnutie vo Viedni: