zo-top2
Oprava malej konferenčnej miestnosti PDF Tlač

Opis vykonaných prác:

oprava omietok, vyčistenie klenieb, vybúranie zárubní, oprava tehlovej dlažby, oprava obkladov a dlažieb, dobudovanie a oprava sociálnych zariadení, výmena zariaďovacích predmetov, oprava prípojky kanalizácie, oprava prípojky vody.

 

Výťah z interiérového dizajnu pre opravu malej konferenčnej miestnosti
a dovybavenie vstupných priestorov a soc.zariadení:

Navrhované opravy a údržba riešia sprevádzkovanie konferenčných miestností v severozápadnej časti podkrovných priestorov

Návrh rieši konkrétne opravu dvoch konferenčných miestností, wc a opravu okenných otvorov nachádzajúcich sa na poschodí v časti objektu prevádzkovaného jazdeckým oddielom.

Do konferenčnej miestnosti sa vchádza cez ubytovaciu časť jazdeckého oddielu. Prvá konferenčná miestnosť je priamo napojená na hygienické zariadenie a bude slúžiť ako prijímacia a prestávková miestnosť s občerstvením. Druhá miestnosť bude slúžiť pre vzdelávacie účely.

 

Stav pred opravou:

 
 

Stav po oprave: