zo-top2
Konferencie PDF Tlač

Úvodná konferencia

Dátum, miesto konania: 22.5.2007, žrebčín Kopčany

Cieľom konferencie bolo oboznámenie odbornej verejnosti s projektom, predstavenie rámcových plánov a možností rozvoja, zhrnutie doterajších aktivít a výstupov týkajúcich sa objektu žrebčínu v Kopčanoch.

Prispevky na stiahnutie (ZIP, 710 kB)

 

2. konferencia

Dátum, miesto: 03.07.2007, zámok Hof

Konferencia a workshop bol zameraný na skúsenosti s rekonštrukciou a následným využitím žrebčínov ( prípadne podobných stavieb) v Rakúsku a na Slovensku, možné zdroje finančného a personálneho zabezpečenia.

 

3. konferencia

Dátum, miesto: 24.08.2007, Holíčsky zámok

Konferencia bola zameraná na vznik a rozvoj ( výstavba, rekonštrukcia) hipocentier, zhodnotenie a porovnanie podmienok na Slovensku a Rakúsku.

Príspevky na stiahnutie (ZIP, 24 MB)

 

 

4. konferencia

Dátum, miesto: 26.09.2007, OcU Kopčany

Konferencia bola zameraná na chov koní, športové a rekreačné využitie koní, možnosti v regióne, hipoterapiu, legislatívu v tejto oblasti.

 

Záverečná konferencia

Dátum, miesto: 18.06.2008, žrebčín Kopčany

Na konferencii boli prezentované zrealizované výstupy projektu – čiastkové štúdie z oblastí: architektúra, hipológia, gastronómia, informačné a vzelávacie stredisko, marketing a krajinný potenciál; 3 variantné riešenia využitia objektu a priľahlej oblasti.