zo-top2
Zoznam inštitúcií PDF Tlač

Zoznam jazdeckých klubov a inštitúcií zaoberajúcich sa hipoterapiou a jazdeckým športom.

 

P. č. Názov inštitúcie Kontakt Aktivity
1. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 034/669 58 64, Mgr. Knezovičová hipoterapia
2. Občianske združenie Vieslava pri ZŠ Myjava 0908 228 274, p. Vachula hipoterapia, letné jazdecké tábory
3. Repta Pavol, Prietrž 248 0905 591 372, p. Repta agroturistika
4. Agropartner s. r. o., Plavecké podhradie 0905 275 589, Ing. Chovan hipoterapia, tábory, parkúrové skákanie
5. Občianske združenie Svetluška, Senica 0905 356 482, p. Piačková hipoterapia, animoterapia
6. Jozef Mach, Šaštín-Stráže 29 0915 456 179, p. Machová pony klub, dostihy poníkov
7. Reitklub Mollmansdorf, Rakúsko +436 642 013 758, p. Neugebauer hipoterapia, parkúr
8. Ranch Gladys, Gajary 0905 540 692, p. Bartalský letné tábory, agroturistika
9. Chov a výcvik koní Moravská Nová Ves +420 776 253 217, p. Bartošík chov koní, jazdectvo ČR
10. Stáj Bors, U troch grácií, Lednice +420 606 146 530, p. Švásta dostihová stajňa, turistická jazdiareň ČR
11. Vido team, jazdecký areál Slávia Bratislava 0905 599 234, p. Vida parkúrová stajňa
12. Národný žrebčín Topolčianky, Parková 13 0376 301 614, Ing. Horný chov koní, parkúr, drezúra, záprahy, dostihy, hipoterapia
13. Víchor - dostihová stajňa, Pečnianska 31, Bratislava 0905 599 234, p. Vida parkúrová stajňa
14. Gestut Gutlerhof, Kuchyňa 0905 471 832, p. Sokol dostihy, učňovské pracovisko
15. Vanda Víteslav, Doubravy u Březuvek +420 603 864 331, p. Vanda chov anglického plnokrvníka
16. AGM Michal Hollý, Štúrova 11, Šala nad Váhom 0905 599 790, p. Hollý parkúrová stajňa, veterinárne služby
17. Telovýchovná jednota Žiška Bratislava, Bratislava 02 6224 92 11, p. Štangel hipoterapia, parkúr
18. Karpatia, Poľný mlyn 1, Záhorská Bystrica 0903 923 303, p. Sabo parkúr, jazdecká škola
19. Zväz chovateľov koní na Slovensku, Topoľčianky 0905 832 412, Ing. Grácz evidencia koní, legislatíva
20. Žrebčinec Veľký Šariš SK s. r. o., Veľký Šariš 0905 529 349, p. Demeter chov koní, drezúra, parkúr
21. Telovýchovná jednota Elán, Čierna Voda 0245 943 181, p. Čambál hipoterapia, parkúr, všestranná spôsobilosť
22. Jazdecký klub Králiky 0903 886 813, p. Dokoupilová hipoterapia, parkúr, drezúra
23. Jazdecký klub AXA, Jaslovské Bohunice 0905 637 593, Ing. Jablonická parkúr
24. SWTJ Hronovce, Levická cesta, Hronovce 0367 796 192, MUDr. Hollý hipoterapia, jazdecká škola, western, vytrvalostné jazdenie
25. Komárno pony ranč, Nová Osada 49, Komárno 0903 720 767, p. Majer western
26. Ranch Abeland, Lozorno 0904 237 777, p. Ábelová jazdecká škola, turistické jazdenie, western
27. JK Equus sport, Tehelná 29, Nemecká 0486 182 222, p. Ševčík parkúr, drezúra
28. JŠK Jagal, Mengusovce 0907 435 123, p. Gallo vytrvalostné jazdenie
29. Orava Agro centrum, Zuberec 365 0903 844 177, MUDr. Brečka vytrvalostné jazdenie
30. K.M.D. Parcours Team, Koprivnícka 3, Šamorín 0903 454 754, p. Brenčič parkúr
31. Jazdecká škola Zálesie, Azalková 2, Zálesie 0903 913 130, p. Sterenčák jazdecká škola, agroturistika, parkúr
32. JK Žilina - Brezany, Jaseňová 32, Žilina 0903 525 853, p. Michulek parkúr, turistika na koni
33. PD Trenčín Soblahov 0905 580 293, p. Bero chov športových koní, parkúr
34. JK Pegasus, Dvor Robot, Motešice 0905 014 001, Ing. Bulková hipoterapia, parkúr
35. JK sv. Juraja - ranč DD, Dlhá 120, Nitra 0907 424 411, Ing. Dudáš vytrvalostné jazdenie, western
36. ORTV Nitra, stajňa Krvavé Šenky 0377 729 782, p. Michalko parkúr, chov koní
37. Skalica Ivánek Team, Zápotočná 7, Skalica 0903 475 732, p. Ivánek parkúr, chov koní
38. KŠZ-SPU Slávia, Trieda A. Hlinku 2, Nitra 0376 508 279, Doc. Ing. Halo parkúr, chov koní, hipoterapia
39. Agrohors Palárikovo, 29. augusta 17 0905 278 689, Ing. Garaj parkúr, drezúra
40. Jazdec Nový Tekov, Dopravná 9 0366 226 105, Ing. Bachan parkúr, klusácky šport
41. Občianske združenie Rosa, Na patrónke, Bratislava Mgr. Ondrušová hipoterapia
42. Ranč Hosťová 0905 841 622, p. Kúčírek western, cuting, parkúr, chov amerických plemien
43. Závodisko Bratislava, Starohájska 29, Bratislava 0903 728 429, JUDr. Šurda organizovanie dostihov na Slovensku, tréningové stredisko