zo-top2
Cisársky a Kráľovský žrebčín PDF Tlač
Historická národná kultúrna pamiatka je postavená na spôsob kaštieľa s priehľadnými krídlami maštalí a okienkami na seno. Je schátraná a poznamenaná tvrdými rokmi minulého obdobia, no napriek tomu si získava srdcia mnohých návštevníkov. Už dva roky prebieha okolo kopčianského žrebčína niekoľko aktivít na jeho záchranu, opravu a revitalizáciu.

Rozbehnuté záchranarské práce okolo historickej národnej kultúrnej pamiatky sú v rukách pracovnej skupinu projektu Interreg III A. Úlohou projektu je vytvorenie platformy na záchranu a revitalizáciu žrebčína podľa rakúskeho modelu fungovania kráľovského zámku v Schlosshofe.

Láska k zvieratám v spojení s profesionálnym záujmom ku kráse a technickej prepracovanosti barokovej stavby nemohli skončiť inak, než vypracovaním podrobnej štúdie a návrhom na ďalšie využitie žrebčína v cestovnom ruchu. Možnosti, ktoré žrebčín ponúka sú veľké, a preto aj plány na rozvoj a nadväznosť širšieho zázemia na Holíč a Skalicu nesú v sebe odvážne inšpiratívne riešenia.

Pozitívnym výskedkom cielenej práce je aj získanie kontaktov na archív vo Viedni, ktorý v rámci cezhraničnej spolupráce poskytne informácie z daného obdobia k žrebčínu. Okrem toho kopčianskeho, patrili monarchii ďalšie žrebčíny – v Rakúsku, Maďarsku a Čechách. No ku kopčianskému žrebčínu patrí aj kúsok romantiky – bol svadobným darom Františka Lotrinského svojej manželke a budúcej panovníčke Márii Terézii.

Pôvab a dôstojnosť tejto pamiatke nemožno uprieť, snažením pracovnej skupiny je dostať objekt do povedomia širšej verejnosti, ktorá v súčasnosti môže využívať ponuky jazdeckej školy v areáli. Odvážne plány rátajú s vybudovaním centra pre hipoterapiu na národnej úrovni, dobudovanie zázemia s kaviarničkou, reštauráciou, ubytovacími kapacitami, konferenčnou sálou. Vnútorný areál a členenie budovy poskytne aj priestor na živú remeselnú dielňu, informačné centrum, galériu.

Okolie rovnako poskytuje možnosti na rekreáciu, či už na prechádzky, cyklistiku a samozrejme jazdu na koni. Po vzore rakúskych kolegov je snom dotiahnuť značené jazdecké trasy aj na Slovensku a v žrebčíne uvažovať aj o prepriahacej stanici.