zo-top2
SK DE
Kalendár podujatí PDF Tlač

Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany - JACK pozýva v roku 2010 na nasledovné podujatia organizované v Žrebčíne v Kopčanoch

8. mája Priateľské parkúrové preteky pre neregistrovaných jazdcov a kone

v rámci projektu " Obnovenie tradície jazdeckej turistiky Horného


Záhoria a Horňácka15. mája
Skúšky základného výcviku jazdcov v parkúrovom a drezúrnom


jazdení
22. mája Tradičné parkúrové preteky " O cenu obce Kopčany " s celoslovenskou účasťou a hosťami z ČR a Rakúska5. júna
Westernové preteky v drezúrnych a rýchlostných disciplínach -


kvalifikácia na Majstrovstvá Slovenska

4.- 10. júla Letný pobytový tábor - " Prázdniny v sedle " pre deti od 8 rokov


I. Turnus
11. - 17. júla Letný pobytový tábor - " Prázdniny v sedle " pre deti od 8 rokov


II. Turnus
25.- 31. júla Letný pobytový tábor - "Prázdniny v sedle " pre deti od 8 rokov


III. Turnus
2. - 6. augusta Prímestský letný tábor / bez nocľahu/