zo-top2
SK DE

Cisársky a kráľovský žrebčín v Kopčanoch (NKP) je unikátny hospodársky objekt z obdobia baroka  tvoriaci komplex s objektom Holíčskeho zámku.
Stavba patrila rodu Lotrinských, pochádza z čias panovania Márie Terézie a Františka Štefana Lotrinského. V súčasnosti je objekt schátraný
a poznamenaný tvrdými rokmi minulého obdobia.  Už niekoľko rokov sa robia aktivity na jeho záchranu, opravu a revitalizáciu...